My Hope staat voor stop pestgedrag op de werkvloer en in andere relaties. Herken het, erken het en doe er iets aan.

Een mens is geschapen om niet alleen te zijn. Om relaties te hebben met anderen. Als eerst hebben wij een relatie met onszelf. Daarnaast hebben wij relaties met onze naasten ( familie, ouders, gezin), onze vrienden, collega,s, leidinggevenden en anderen. 


Pieternel Dijkstra heeft deze relaties als volgt onderverdeeld ( zie: Pieternel Dijkstra, Sociale psychologie. Inzicht in sociale relaties. Boom Lemma uitgevers, Den Haag, 2014, pagina 33):

1. De steungroep: zijn de mensen de we al lang kennen, die belangrijk zijn en met wie we geregeld of dagelijks contact hebben. Hieronder kunnen wij plaatsen de familie, ouders, gezin, soms vrienden en collega,s.

2. De sympathiegroep: zijn de groep  mensen met wie we goed kunnen opschieten en waarbij als ze zouden overlijden we erg overstuur zouden raken. Gemiddeld genomen zijn dit twaalf tot vijftien personen. Hieronder kunnen wij plaatsen vrienden, collega,s en leidinggevenden.  

3. De buitenste cirkel van het sociaal netwerk: zijn de mensen waarmee men duurzame contacten heeft die van oppervlakkiger aard zijn, zoals met de bakker op de hoek of iemand met wie men geregeld chat. 


De verschillende mensen waarmee wij constant in relatie staan vormen ons en maken ons wie we zijn. Mensen die geregeld in contact zijn met positieve mensen hebben ook een positieve kijk op de wereld en een positief zelfbeeld. Mensen die geregeld in contact zijn met negatieve mensen hebben ook daar tegen over een negatieve kijk op de wereld en een negatief zelfbeeld. 


Sociale invloed speelt hierbij een heel belangrijke rol. Sociale invloed wordt als volgt omschreven door Pieternel Dijkstra: 

Omdat mensen geaccepteerd en gewaardeerd willen worden door anderen, zijn ze gevoelig voor wat anderen denken, voelen, vinden en doen. Die gevoeligheid zorgt ervoor dat mensen vaak onbewust zich aanpassen aan anderen en veel makkelijker dan ze vaak zelf denken worden be├»nvloed door andere mensen of de situatie waarin ze zich bevinden. Mensen be├»nvloeden elkaar voortdurend, vaak zonder dat ze het doorhebben ( zie: Pieternel Dijkstra, Sociale psychologie. Inzicht in sociale relaties. Boom Lemma uitgevers, Den Haag, 2014, pagina 45).


We hebben kunnen zien dat collega,s en leidinggevenden kunnen vallen onder de steungroep en de sympathiegroep. De sociale invloed in deze 2 groepen is enorm. Voor een gezonde kijk op de wereld en voor een positief zelfbeeld is het dus heel belangrijk dat de werkplaats en werkomgeving ook positief moeten zijn. Indien men geregeld op het werk te maken heeft met negatieve mensen kan dit niet alleen emotioneel maar ook lichamelijk ernstige gevolgen hebben voor ons. 

Dit wordt vaak onderschat. Constante contact met negatieve mensen en negatieve omstandigheden kan in sommige gevallen zelfs zorgen voor Post traumatische stress stoornis. In sommige gevallen kan dit zelf leiden tot zelfmoordgedachten. 


Op de werkvloer kunnen wij te maken hebben met verschillende mensen. We werken in teamverband. Dit zorgt ervoor dat collega,s zich met elkaar gaan vergelijken. In zijn algemeenheid werken deze sociale vergelijkingen competitie in de hand. Men wil van elkaar winnen. Competitie hoeft echter niet per se negatief uit te werken. Er kan namelijk onderscheid worden gemaakt tussen constructieve en destructieve competitie ( zie:  Pieternel Dijkstra, Sociale psychologie. Inzicht in sociale relaties. Boom Lemma uitgevers, Den Haag, 2014, pagina,s 204-205).

Mobbing of wel pestgedrag op de werkvloer is een vorm van destructieve competitie ( Sociale psychologie. Inzicht in sociale relaties. Boom Lemma uitgevers, Den Haag, 2014, pagina 206). Pestgedrag op de werkvloer komt veel meer voor dan we zelf denken of kunnen bedenken. Het pesten wordt vaak heel subtiel gedaan waardoor het vaak niet is te herkennen. De pester weet in de meeste gevallen wel wat die doet. Men is doelbewust bezig. Pestgedrag heeft niet allen voor " de slachtoffers" maar ook voor de gehele afdeling en organisatie destructieve gevolgen. De belangrijke vragen in kwestie zijn: 1. Is er sprake van pestgedrag op een afdeling of binnen een bedrijf? 2. Is men in  staat om dit gedrag ook als pestgedrag te erkennen? 3. Wil men iets hieraan doen? 4. Hoe kan men er iets aan doen? 


Het motto van My Hope is: Kennis maakt macht! Als je in staat bent om het pestgedrag te herkennen en erkennen kun je gericht stappen ondernemen! Je kunt je verdiepen in de tactieken van het pestgedrag van de pester , hoe die tactieken op jou of " het doelwit" worden toegepast, wat voor effect ze op jou of " het doelwit" hebben en hoe je dit kunt aanpakken en helemaal doorbreken.  


My Hope richt zich vooral op de groep mensen die regelmatig " het doelwit " zijn of zijn geweest van pesterijen in hun leven.

Dus niet alleen pestgedrag op de werkvloer maar vaak ook in andere relaties. De therapie van My Hope is erop gericht om stuk voor stuk de vormen van pesterijen te leren herkennen in je leven en ze leren te doorbreken. Het uiteindelijke doel is om de cyclus van pesterijen in jou leven te gaan herkennen en doorbreken.                                    Pesten op het werk 

Bullying and corporate psychopaths at work: Clive Boddy at TedxHanzeUniversity 

                        The Narcisstic Boss: Hell on Earth

                                      Permission to Exist