Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Blog

Blog

view:  full / summary

Hoe doorbreekt de people pleaser de cyclus van destructieve relaties in zijn/haar leven?

Posted on October 10, 2017 at 12:45 AM Comments comments (8413)

Hoe doorbreekt de people pleaser de cyclus van destructieve relaties in zijn/haar leven?

Zoals bekent heeft de people pleaser een ongezonde denkpatroon ontwikkeld in het disfunctionele gezin/familie waar die is opgegroeid. De people pleaser is geneigd om zichzelf weg te cijfer en overwegend de belangen van de ander voorop te zetten om gelief...

Read Full Post »

15 positieve zinnen die de people pleaser dagelijks tegen zichzelf kan zeggen om meer zelfvertrouwen op te bouwen.

Posted on October 5, 2017 at 4:55 AM Comments comments (2078)


15 positieve zinnen die de people pleaser dagelijks tegen zichzelf kan zeggen om meer zelfvertrouwen op te bouwen. www.myhope.nl.

De people pleaser moet leren om positief te praten tegen zichzelf.

Hieronder 15 zinnen die de people pleaser dagelijks tegen zichzelf kan zeggen om meer zelfvertrouwen op te bouwen:

1. Ik ben genoeg ondanks ik dat niet voel.

2. Ik ben geweldig onda...

Read Full Post »

De people pleaser en het ontwikkelen van emotionele intelligentie

Posted on July 6, 2017 at 2:50 PM Comments comments (3273)


De people pleaser en het ontwikkelen van emotionele intelligentie

Ik heb een vraag: Kun je de basis emoties bij jezelf herkennen? 

Dit lijkt een eenvoudige vraag voor de persoon die is opgegroeid in een gezin (familie) waar die de gelegenheid heeft gekregen om op een gezonde manier op te groe...

Read Full Post »

De onveilige hechtingsstijl en de destructieve relatie.

Posted on June 21, 2017 at 5:35 PM Comments comments (1911)


De onveilige hechtingsstijl en de destructieve relatie.

De onveilige hechtingsstijl moet gezien worden als een van de belangrijkste kenmerken van de destructieve relatie.

Wat is een onveilige hechtingsstijl?

Om een zo goed mogelijk antwoord hierop te kunnen geven wil ik nog even ingaan op een gedeelte over hechtingsstijlen uit het boek: Inleiding in...

Read Full Post »

Disfunctionaliteit gaat over van generatie op generatie

Posted on June 7, 2017 at 6:25 PM Comments comments (1326)


Disfunctionaliteit gaat over van generatie op generatie.

De structuur van disfunctionaliteit is gefundeerd op witchcraft. Witchcraft staat voor misbruik, manipulatie en alle andere vormen van mindcontrol.

Het gemene van de structuur van disfunctionaliteit is dat het over gaat van generatie op generatie. Op een gegeven moment heb je een hele ...

Read Full Post »

De destructieve relatie

Posted on June 7, 2017 at 4:35 PM Comments comments (2014)

De destructieve relatie.

Bij My Hope staat de begeleiding en het herstel van de destructieve relatie centraal.

Maar wat is een destructieve relatie?

Als je gaat zoeken zul je zien dat er vele benaming hiervoor zijn gegeven.

De destructieve relatie naar mijn perceptie:

De destructieve relatie zie ik als een relatie die is gefundeerd op d...

Read Full Post »

Een basis voor fatsoenlijk ondernemen: De zelfdeterminatie theorie (ZDT) van Deci en Ryan voor optimale productie van de werknemer. www.myhope.nl

Posted on May 31, 2017 at 4:25 PM Comments comments (2191)


Een basis voor fatsoenlijk ondernemen: De zelfdeterminatie theorie (ZDT) van Deci en Ryan voor optimale productie van de werknemer. www.myhope.nl.

Bij fatsoenlijk ondernemen is het belangrijk dat de werkgever/ leidinggevende aandacht besteed aan het personeel. Dat betekent de nodige zorg en benutting van je pe...

Read Full Post »

Het toepassen van de Universele rechten van de mens (vooral) in destructieve relaties en omstandigheden.

Posted on May 30, 2017 at 3:25 PM Comments comments (1444)


Het toepassen van de Universele rechten van de mens (vooral) in destructieve relaties en omstandigheden.

Vaak is gebleken dat als de codependent of people pleaser vast zit in destructieve relaties en omstandigheden ze vergeten dat ze ook rechten hebben als mens.

Vooral in deze situaties moet de codependent een beroep doen op deze rechten en...

Read Full Post »

Zwarte schaap, arme ziel

Posted on May 29, 2017 at 1:00 AM Comments comments (2330)


" Zwarte schaap, arme ziel.

Zo onschuldig, breekbaar en machteloos.

Geboren in disfunctionaliteit.

Je lot bezegeld als " zwarte schaap".

Op liefde en begrip hoef je niet te rekenen.

Je bent de vuilnisbelt voor alle leden van de disfunctionaliteit.

Jij bent de plek waar alle troep wordt...

Read Full Post »

Herken je de emoties van Ekman op de fotos

Posted on May 26, 2017 at 1:30 PM Comments comments (2976)


Welke emoties lees je op deze gezichten?

Doe de test.


Met behulp van deze test kun je onderzoeken of je in staat bent om de zeven emoties te definiëren die volgens Ekman in alle culturen voorkomen.


Ekman noemt 7 emoties. verdriet, an...

Read Full Post »

Rss_feed