My Hope
Stop people pleasing & narcistisch misbruik
Maatschappelijke-, psychische-, juridische- en financiele ondersteuning voor de "hulpeloze" vrouw in een destructieve relatie

My Hope

Stop destructieve relaties, pestgedrag en narcistisch misbruik

 

Blog

De onveilige hechtingsstijl en de destructieve relatie.

Geplaatst op 21 juni, 2017 om 17:35


De onveilige hechtingsstijl en de destructieve relatie.

De onveilige hechtingsstijl moet gezien worden als een van de belangrijkste kenmerken van de destructieve relatie.

Wat is een onveilige hechtingsstijl?

Om een zo goed mogelijk antwoord hierop te kunnen geven wil ik nog even ingaan op een gedeelte over hechtingsstijlen uit het boek: Inleiding in de persoonlijkheids psychologie, geschreven door Pieternel Dijkstra.

Pieternel Dijkstra (Dijkstra, P, 2016) schrijft het volgende:

“ Hechtingsstijlen zijn relatief stabiele patronen van hoe mensen onbewust met liefde en emotionele intimiteit omgaan. Volgens de gehechtheidtheorie (Bowlby 1969) heeft ieder mens de innerlijke drijfveer om zich aan anderen te hechten. Baby, s hechten zich als eerste aan hun ouders. Vanuit overlevingsoogpunt is dat goed te begrijpen: door steeds de nabijheid te zoeken van vader of moeder zorgt een kind dat het voldoende eten, drinken en bescherming krijgt. Maar hechting gaat verder dan de lichamelijke overleving; ook de emotionele overleving is gebaat bij de hechting. Ook daarvoor zoeken kinderen een gevoel van veiligheid en geborgenheid bij de ouders. Ouders kunnen daarbij in grote lijnen op drie manieren reageren op de behoefte van hun kind aan steun, veiligheid en geborgenheid:

1.Repsonsief:attent, lief en begripvol;

2. Weinig responsief: afstandelijk, afwijzend en/of, met in extreme gevallen verwaarlozing en mishandeling;

3. Wisselend responsief: alleen als ouders daar zelf tijd voor of zin in hebben, reageren ze op de behoeften van hun kind.

In reactie op de responsiviteit van de ouders ontwikkelen kinderen zogenoemde werkmodellen, dat wil zeggen positieve of negatieve overtuigingen over henzelf en andere mensen. Deze werkmodellen en het gedrag dat ze aansturen, worden wel hechtingsstijlen genoemd.

Er worden 4 hechtingsstijlen onderscheiden:

1. De zekere hechtingsstijl;

2. De gepreoccupeerde hechtingsstijl;

3. De afwijzend-vermijdende hechtingsstijl;

4. De angstig-vermijdende hechtingsstijl.

2,3 en 4 worden samen ook wel onzekere hechtingsstijlen genoemd.

Negatieve gevolgen van de onzekere hechtingstijen:

1. De hechtingsstijl die een kind ontwikkelt, neemt het mee naar de volwassenheid. Daar bepaalt de hechtingsstijl mede hoe mensen met anderen omgaan.

2. Mensen hechten zich, in eerste instantie vaak op dezelfde manier aan anderen las ze als kind deden aan hun ouders;

3. Overtuigingen die mensen over zichzelf en anderen hebben, fungeren daarbij als een soort bril waardoor mensen zichzelf en anderen waarnemen en die bepalen hoe mensen zichzelf en anderen behandelen. De overtuigingen die mensen er over anderen op nahouden, bepalen vooral in hoeverre mensen emotionele intimiteit prettig vinden en geneigd zijn emotionele diepgang in een relatie te vermijden of op te zoeken. De overtuigingen die mensen er over zichzelf op nahouden, bepalen vooral hoe bang mensen zijn om verlaten of afgewezen te worden.”

Zie: Dijkstra, P. (2016). De rol van persoonlijkheid in het leven van alledag. In: Barelds, D.P.H. & Dijkstra, P. (red.), Inleiding in de persoonlijkheidspsychologie (pag. 184-187 ).Amsterdam: Boom. Zie ook mijn blog: De codependent en relatieverslaving, http://www.myhope.nl/apps/blog/show/44541649-de-codependent-en-relatieverslaving-

De onveilige/onzekere hechtingsstijl, ongezonde verlatingsangst en de overtuigingen die men heeft ontwikkeld in het disfunctionele gezin kunnen worden gewijzigd naar een veilige hechtingsstijl, gezonde verlatingsangst en gezonde overtuigingen doormiddel van cognitieve gedragstherapie. Bij het vermoeden van een onveilige/onzekere hechtingsstijl en een ongezonde verlatingsangst neem gerust contact op met My Hope. Stop destructieve relaties en people pleasing. http://www.myhope.nl.

Suzanne Julen-My Hope 2017. All rights reserved.


Categorie├źn: Geen

Plaats een reactie

Oeps!

Oops, you forgot something.

Oeps!

De woorden die je hebt ingetypt komen niet overeen met de opgegeven tekst. Probeer het nogmaals.

0 reacties