My Hope
Stop people pleasing & narcistisch misbruik
Maatschappelijke-, psychische-, juridische- en financiele ondersteuning voor de "hulpeloze" vrouw in een destructieve relatie

My Hope

Stop destructieve relaties, pestgedrag en narcistisch misbruik

 

Blog

De people pleaser en het ontwikkelen van emotionele intelligentie

Geplaatst op 6 juli, 2017 om 14:50


De people pleaser en het ontwikkelen van emotionele intelligentie

Ik heb een vraag: Kun je de basis emoties bij jezelf herkennen? 

Dit lijkt een eenvoudige vraag voor de persoon die is opgegroeid in een gezin (familie) waar die de gelegenheid heeft gekregen om op een gezonde manier op te groeien. Een omgeving waar er waarde werd gehecht aan de eigen emoties en gevoelens.

Deze vraag is niet zo makkelijk te beantwoorden voor de people pleaser/codependent die is opgegroeid in een disfunctioneel gezin (familie). Al heel jong heeft de people pleaser/codependent geleerd om zijn eigen identiteit weg te cijferen in relaties. De people pleaser heeft geleerd dat de eigen emoties en gevoelens niet belangrijk zijn dus die worden steeds weggedrukt.

Het gevolg hiervan is dat de people pleaser op een gegeven moment niet eens meer weet wie die is en kan men bij zichzelf de eigen emoties niet meer herkennen. Met alle gevolgen van dien.

Daarom is bij het herstel van de people pleasing/codependentie heel belangrijk dat men moet leren hoe de eigen emoties weer te gaan herkennen bij zichzelf.

Hierbij zijn 3 vragen heel belangrijk voor de herstellende people pleaser:

1. Wat is een emotie?

2. Welke emoties zijn er?

2. Hoe kun je deze emoties herkennen bij mezelf?

Wat is een emotie?

Zimbardo e.a (Zimbardo, G, 2013) beschrijven emoties als volgt: Emoties zijn een speciale klasse motieven die ons helpen om te gaan met belangrijke (meestel externe) situaties en onze bedoelingen aan anderen over te brengen.

Het is een viervoudig proces dat te maken heeft met fysiologische arousal cognitieve interpretatie, subjectieve gevoelens en gedragsmatige expressie. Emoties helpen het organisme om te gaan met belangrijke gebeurtenissen.

Welke emoties zijn er?

Volgens Ekman en zijn collega, s (1987) kunnen mensen overal ter wereld minstens zeven elementaire emoties herkennen. Deze emoties zijn: verdriet, angst, woede, afkeer, minachting, geluk en verrassing.

**Het betreft hier de primaire emoties. Er bestaan ook secundaire emoties.

Hoe kan de people pleaser de 7 emoties van Ekman bij zichzelf herkennen?

Een geweldige manier om de emoties bij zichzelf te herkennen is het ontwikkelen van emotionele intelligentie.

Zimbardo e.a. (Zimbardo, G, 2013) verwijzen hierbij naar Peter Salovey en John Mayer (1990). Peter Salovey en John Mayer stellen dat het begrijpen en beheersen van je eigen emoties een bepaald soort intelligentie vereist. Ze noemen dit emotionele intelligentie. Kort geleden hebben Salovey en zijn collega Daisy Grewal (2005) de nadruk gelegd op vier onderdelen van emotionele intelligentie. Deze zijn:

1. Het waarnemen van emoties: het vermogen om bij jezelf en anderen emoties te detecteren en te interpreten;

2. Het gebruiken van emoties: het vermogen de eigen emoties in te zetten voor denken en probleemoplossing;

3. Het begrijpen van emoties: het vermogen complexe relaties tussen emoties te begrijpen, zoals de relatie tussen verdriet en woede, of de wijze waarop twee mensen verschillende emotionele reacties hebben op dezelfde gebeurtenis;

4. Het beheersen van emoties: het vermogen de eigen emoties te reguleren en die van anderen te beïnvloeden.

Zoals Salovey en Grewal suggereren dat mensen met een grote emotionele intelligentie niet alleen in staat zijn om in contact te staan met hun eigen emoties maar ook met dat van anderen staan. Ze kunnen hun negatieve gevoelens ook goed beheersen en zijn in staat om ongepaste expressies van hun emoties te bedwingen.

Kortom voor de people pleaser is het heel belangrijk om te werken aan de emotionele intelligentie.

De ontwikkeling van de emotionele intelligentie

Ik heb getracht om in mijn eigen woorden aan te geven hoe de ontwikkeling van de emotionele intelligentie ongeveer in zijn werk gaat.

Als 1e is het heel belangrijk om bij zichzelf na te gaan wat men voelt. Bij elke handeling en beslissing even stil staan en bij zichzelf checken hoe men zich op dat moment voelt.

Bijv. Je hebt een druk schema en kunt niets meer bij hebben. Stel een vriendin vraagt je om een extra klusje voor haar te doen. Je weet dat je het momenteel er niet bij kunt hebben en zelf voel je er ook niet voor om de klus te doen. Door je people pleasing mentaliteit kun je geen neen zeggen tegen haar aanbod. Dus je accepteert de extra klus. Maar daarna voel je je heel rot. Waarom heb je dit gevoel? Met welke van de 7 emoties heb je te maken die zijn genoemd door Ekman? Wat wil je lichaam tegen je zeggen?

Men moet even de rust nemen en luisteren naar zijn/haar lichaam. Men neemt een papier en schrijft op wat men voelt.

Stap 2. Men probeert te achterhalen om welke emotie van Ekman het gaat.

Een manier om dit te achterhalen is als volgt. Men moet zichzelf de volgende vragen stellen:

1. Vanaf wanneer heb ik dit rare gevoel? Antw:Vanaf het moment dat mijn vriendin heeft gebeld en heeft gevraagd om de extra klus te doen;

2. Wat is er gebeurt waardoor ik mij zo voel? Antw: Ik heb de klus geaccepteerd ondanks ik het niet wil en kan doen.

3. Wat voel je? Antw: Ik ben boos! Conclusie: Het gaat om de emotie woede. Het kan ook deels om verdriet gaan. Steeds verder vragen.

4. Wat ga je nu doen om van dit gevoel af te komen? Antw: De vriendin opbellen en mijn beslissing terugdraaien;

5. Durf je dit te doen? Neen. Ik heb een enorm schuldgevoel.

6. Wat kun je doen om van het schuldgevoel te komen? Ik ben niet verantwoordelijk voor de klus. Ik heb het recht om NEEN te zeggen. Jammer! Indien ze geen vrienden meer wil zijn dan een destructieve vriendin minder.

7. Actie: De vriendin opbellen!

8. Blijf deze procedure toepassen in bij al je beslissingen en interactie met anderen.

Naar gelang men deze procedure blijft toepassen, hoe meer men de eigen emoties zal herkennen, hoe gelukkiger men zich zal voelen, hoe minder destructieve personen en relaties men zal aantrekken.

Lisa A Romano vertelt in haar vlog: How to Feel Your Feelings-Stop Denying Your Inner Child, hoe zij heeft gewerkt aan haar emotionele intelligentie. Zie de vlog: https://www.youtube.com/watch?v=6TNxy-IwR7k." target="_blank">http://https://www.youtube.com/watch?v=6TNxy-IwR7k.

Voor hulp bij peple pleasing en destructieve relaties neem gerust contact op met My Hope. Tel: 06-27292126. E-mai:[email protected]

Suzanne Julen –My Hope 2017. All rights reserved.

Categorie├źn: Geen

Plaats een reactie

Oeps!

Oops, you forgot something.

Oeps!

De woorden die je hebt ingetypt komen niet overeen met de opgegeven tekst. Probeer het nogmaals.

0 reacties