My Hope
Stop people pleasing & narcistisch misbruik
Maatschappelijke-, psychische-, juridische- en financiele ondersteuning voor de "hulpeloze" vrouw in een destructieve relatie

My Hope

Stop destructieve relaties, pestgedrag en narcistisch misbruik

 

Begeleiding narcistische relaties

Wat is codependentie of wel people pleasing?


Melody Beattie, degene die voor het eerst deze term heeft beschreven in haar boek ‘Codependent no more’ geeft de volgende definitie: “Codependency betekent letterlijk medeafhankelijkheid. Met een medeafhankelijke wordt iemand bedoeld die zich door het gedrag van een ander zo laat beïnvloeden dat hij/zij beheerst wordt door het verlangen het gedrag van die ander in de hand te houden. Medeafhankelijkheid wordt beschouwd als een vorm van verslaving.” De codependent is psychologisch, emotioneel en gedragsmatig gericht op de ander. Hierdoor is hij het contact met zichzelf verloren. De persoonlijkheid van de codependent is hierdoor in de knel gekomen, hij is verleerd zichzelf te zijn en voor zichzelf te zorgen. Zie: Leo Aalders dd. 11-3-17 . 

http://www.kempler-instituut.nl/artikelen/codependency.

Ontstaan people pleasing/ codependentie.


People pleasing/ codependentie ontstaat wanneer een kind opgroeit in een destructieve omgeving waar hij/zij haar gevoelens en emoties niet mocht/kon uiten. Hierbij kan gedacht worden aan het volgende:

  • Emotionele - en fysieke misbruik door de ouder(s) of verzorger(s);
  • Verwaarlozing door de ouder(s) of verzorger(s);
  • Een omgeving waar de eigen emoties en gevoelens niet mogen worden geuit;
  • Alcoholische ouder(s)/ verzorger(s);
  • Pesterijen thuis, op school of elders;
  • Narcistische ouder(s)/ verzorger(s);
  • Traumatische gebeurtenissen;
  • enz.....
 
 

Gevolgen people pleasing/codependentie


1. Verwikkeld raken in destructieve en negatieve relaties;

2. Relatieverslaving. Met het gevolg dat men moeite heeft met het beëindigen van de destructieve relatie;

3. Ontwikkelen van overige verslavingen: vb. Verslaving aan goedkeuring, eetverslaving, pornoverslaving, koopverslaving, gameverslaving, gokken, rookverslaving, drugsverslaving, zelfverminking e.a;

4. Pestgedrag en narcistisch misbruik in relaties;

5. Aangetrokken zijn tot narcistische personen;

6. Consequente depressie en stress;

7. Lichamelijke - en emotionele ongemakken. zoals diabetisch, maagklachten, depressie, stress, posttraumatische stress stoornis, zelfmoordgedachten e.a. 
Ben je door  je people pleasing gedrag 


en gedachtepatroon verwikkeld 


geraakt in een destructieve relatie(s) 


en je kunt er zelf niet uit komen neem 


dan gerust contact op met My Hope.