Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Begeleiding narcistische relaties

Wat is codependentie of wel people pleasing?

Melody Beattie, degene die voor het eerst deze term heeft beschreven in haar boek ‘Codependent no more’ geeft de volgende definitie: “Codependency betekent letterlijk medeafhankelijkheid. Met een medeafhankelijke wordt iemand bedoeld die zich door het gedrag van een ander zo laat beïnvloeden dat hij/zij beheerst wordt door het verlangen het gedrag van die ander in de hand te houden. Medeafhankelijkheid wordt beschouwd als een vorm van verslaving.” De codependent is psychologisch, emotioneel en gedragsmatig gericht op de ander. Hierdoor is hij het contact met zichzelf verloren. De persoonlijkheid van de codependent is hierdoor in de knel gekomen, hij is verleerd zichzelf te zijn en voor zichzelf te zorgen. Zie: Leo Aalders dd. 11-3-17 . 

Klik hier: Video What is codependency Counselor CarlKnoptekst

Ontstaan people pleasing/ codependentie.

  • People pleasing/ codependentie ontstaat wanneer een kind opgroeit in een destructieve omgeving waar hij/zij haar gevoelens en emoties niet mocht/kon uiten. Hierbij kan gedacht worden aan het volgende:
  • Emotionele - en fysieke misbruik door de ouder(s) of verzorger(s);
  • Verwaarlozing door de ouder(s) of verzorger(s);
  • Een omgeving waar de eigen emoties en gevoelens niet mogen worden geuit;
  • Alcoholische ouder(s)/ verzorger(s);
  • Pesterijen thuis, op school of elders;
  • Narcistische ouder(s)/ verzorger(s);
  • Traumatische gebeurtenissen;
  • enz.....

Klik hier: Video the birth of codependency Counselor Carl

Gevolgen people pleasing/codependentie

1. Verwikkeld raken in destructieve en negatieve relaties;

2. Relatieverslaving. Met het gevolg dat men moeite heeft met het beëindigen van de destructieve relatie;

3. Ontwikkelen van overige verslavingen: vb. Verslaving aan goedkeuring, eetverslaving, pornoverslaving, koopverslaving, gameverslaving, gokken, rookverslaving, drugsverslaving, zelfverminking e.a;

4. Pestgedrag en narcistisch misbruik in relaties;

5. Aangetrokken zijn tot narcistische personen;

6. Consequente depressie en stress;

7. Lichamelijke - en emotionele ongemakken. zoals diabetisch, maagklachten, depressie, stress, posttraumatische stress stoornis, zelfmoordgedachten e.a. 

Ben je door je people pleasing gedrag

en gedachtepatroon verwikkeld

geraakt in een destructieve relatie(s)

en je kunt er zelf niet uit komen neem

dan gerust contact op met My Hope. 

Het profiel van de ideale klant:

1. De vrouw met people pleasing mentaliteit/ en codependentie;

2. De empathische vrouw (warm en liefdevolle persoon);

3. De vrouw die geen NEEN durft te zeggen;

4. De vrouw die haar grens niet duidelijk kan aangeven;

5. De vrouw die een overmatige behoefte heeft aan liefde en aandacht. Die verslaafd is aan de goedkeuring van anderen;

6. De vrouw met verlatingsangst (bang om alleen te zijn). Ze heeft een onveilige hechtingsstijl en ongezonde verlatingsangst ontwikkeld;

7. De vrouw met een laag zelfbeeld en die haar eigen waarde haalt uit wat anderen van haar vinden;

8. De vrouw die eerder in haar leven al te maken heeft gehad met pesterijen en misbruik;

9. De vrouw die zich steeds schuldig voelt;

10. De vrouw die bang is om anderen aan te spreken op hun gedrag;

11. De vrouw die zich depressief en gestrest voelt en niet precies kan aantonen vanwaar het komt;

12. De vrouw die verslavend gedrag vertoont.

13. De vrouw die steeds negatieve personen aantrekt in haar leven (narcisten, sociopaten en psychopaten);

14. De vrouw die misschien vastzit in een negatieve relatie en niet kan loslaten;

15. De vrouw die in meerdere destructieve relaties en of omstandigheden tegelijk zit;

16. De vrouw die is opgegroeid in een disfunctionele gezin (huiselijk geweld, constant ruzie thuis, alcoholische ouder(s), narcistische ouder(s), emotioneel - en fysiek misbruik thuis).

17. Een vrouw in de leeftijd klasse van 25 t/m 60 jaar;

18. Woonachtig in Rotterdam en omgeving****


Herken je een of meerdere van deze punten bij jezelf of een ander, neem dan gerust contact op met My Hope!


Laat mij je helpen hieruit te komen en in de toekomst gezonde relaties aan te trekken. 

Ben ik een

people pleaser/

codependent?

Doe de test!   

Klik hier: Vragenlijst ben ik een people pleaser /codependentKnoptekst

My New Hope. Stop destructieve relaties en people pleasing.