My Hope
Stop people pleasing & narcistisch misbruik
Maatschappelijke-, psychische-, juridische- en financiele ondersteuning voor de "hulpeloze" vrouw in een destructieve relatie

My Hope

Stop destructieve relaties, pestgedrag en narcistisch misbruik

 

De zoektocht naar mijn identiteit 

Les 1: Wie ben ik? My Hope. 


In relaties verliest de people pleaser vaak zijn identiteit. Bij het herstel van de people pleaser is het belangrijk om de zoekgeraakte identiteit te gaan (her)ontdekken. 


In deze les moet de people pleaser aan de hand van een aantal vragen een omschrijving geven van zichzelf.

Hieronder de vragen:

1. Kun je een omschrijving geven van jezelf?

a. Wie ben ik?

b. Wat is mijn karakter?

c. Wat vind ik leuk?

d. Wat vind ik minder leuk?

e. Ben ik tevreden over mijn leven?

Zo, neen. Geef aan waarom.

Zo, ja. Geef aan waarom.

f. Wat kan/wil ik nog veranderen aan je leven?

g. Ben ik tevreden met je relaties, werk, school of opleiding?


2. Houd ik van mezelf?

a. Houd ik van mijn lichaam?

b. Houd ik van mijn karakter?

c. Behandel ik mezelf wel goed?

d. Laat ik mezelf goed behandelen door anderen?

e. Wat kan ik qua lichaam, karakter en relaties veranderen?

Les 2: Wie ben ik? (vervolg) My Hope 


Dit is de 2e les in een serie lessen en opdrachten genaamd, de zoektocht naar mijn identiteit.


In deze les wordt er dieper ingegaan op les 1.


Aan de hand van je omschrijving van les 1 zullen we 2 tabellen maken. Kortom: We proberen onze bevindingen in 2 tabellen te registreren.


Er worden 2 tabellen gemaakt.


Tabel 1: Waar sta ik nu in het leven?

Bestaat ook 4 kolommen. 

Kolom 1: Hier ben ik tevreden over;

Kolom 2: Hier ben ik minder tevreden over;

Kolom 3: Wat kan/wil ik veranderen?

Kolom 4: Binnen hoeveel tijd kan ik het veranderen?


Graag je bevindingen uit les 1 in de tabel invullen.


Tabel 2: Mijn grenzen.

Bestaat uit 2 kolommen.

Kolom 1: Waar houd ik van?

Kolom 2: Waar houd ik niet van?


Graag de bevindingen uit les 1 in de tabel invullen.


Als je alles heb ingevuld moet je 2 tabellen hebben.


Tabel 1 geeft je in 1 opslag een beeld hoe je leven er nu uit ziet. Waar je tevreden over bent en waarover niet. En wat je wil en kan veranderen en binnen hoeveel tijd.


Tabel 2 geeft je in 1 opslag een beeld wat je grenzen (boundaries) zijn.  


Graag de 2 tabellen goed bewaren. Beide tabellen worden nogmaals behandeld in een vervolg les.

Les 3: Het masker dat we opzetten. My Hope. 


Dit is de 3e les in een serie lessen en opdrachten genaamd, de zoektocht naar mijn identiteit.


In deze les moet de people pleaser aan de hand van een aantal vragen het e.a. vertellen over het masker dat men opzet.


Hieronder de vragen:

1. Wat is het masker dat ik opzet?

2. Wanneer zet ik dat masker op?

3. Waarom zet ik dat masker op?

4. Wil ik stoppen met het opzetten van het masker?

5. Wat moet ik veranderen bij mezelf om het masker niet meer op te doen?

 

Les 4 Het masker ( vervolg) 


Bij les 4 worden onze antwoorden en bevindingen op de vragen van les 3 in kaart gebracht. Ze worden ingevuld in een tabel.


Ook bij deze les zullen wij een tabel maken.

De naam van de tabel is: Het masker.

De tabel bestaat uit 4 kolommen. Het aantal rijen hangt af van je antwoorden bij les 3.


Kopstuk van kolom 1: Hoe ziet het masker eruit?

Kopstuk van kolom 2: Wanneer zet ik het masker op?

Kopstuk van kolom 3: Waarom zet ik het masker op?

Kopstuk van kolom 4: Wat kan ik veranderen?


Graag de antwoorden en bevindingen van les 3 invullen in de tabel.

Een versie van de tabel kun je terugvinden op de website: www.myhope.nl. Je kunt de tabel ook uitprinten vanuit de website.


Succes met de opdracht! De tabel bewaren voor de vervolg les.